Welkom by Die Kontemplatiewe Pelgrim

Welkom by my blog!

Die Kontemplatiewe Pelgrim bestaan as ‘n platform waar ek my lewensoortuigings deel.

“Die Kontemplatiewe Pelgrim” beskryf my spiritualiteit. Of eintlik my lewe. My uitkyk op die lewe. Ek is op reis deur die lewe. Nie na ‘n spesifieke destinasie toe nie. Die reis is die doel. The journey is the destination.

Pelgrim beskryf die pas – ek is nie haastig oppad êrens heen nie. Ek wil leef met ‘n rustigheid. I don’t want to jump to conclusions or race to the finish line. Ek wil die lewe een-dag-op-‘n-slag vat.

Kontemplatief beskryf my houding teenoor die lewe. Ek hoop dat ek nooit op die plek sal kom wat ek dink ek weet alles nie. Vir nou, hoe meer ek weet, hoe meer kom ek agter ek weet eintlik niks. So, wat ookal ek teëkom, wil ek oor reflekteer en vir myself besluit wat om daarmee te maak. Instede van oombliklik te besluit of dit “reg” of “verkeerd” is, wil ek eerder reflekteer daaroor wat dit moontlik kan beteken. En daarmee saam wil ek ook oop wees vir ander uitkyke en oogpunte. Miskien mag ek dalk nie saamstem nie, maar dit maak my nie reg en die ander verkeerd nie.

Ek wil hierdie graag ‘n “authentic” blog maak – so ek gaan dinge sê soos wat ek dit sien. So ek gaan van tyd tot tyd kras taal gebruik en dalk selfs ‘n onder-die-belt grappie vertel of share. Miskien gaan ek party mense se boundaries push – so wees gewaarsku! Omdat my huistaal Afrikaans is, gaan dit hoofsaaklik Afrikaans wees – met ‘n lekker engelse vermenging tussen-in.

Ek sal altyd gesprekke rondom my posts verwelkom. Mits dit vriendelike, liefdevolle gesprekke is. Jy mag 100% van my verskil – solank dit oor die topic gaan en nie die mens nie. As gesprekke enigsins persoonlik of uitlokkend raak, word die “ban-hammer” geswaai. I’m king of my castle here!

Gaan lees gerus my post oor my lewensoortuigings – dit sal jou ‘n beter idee gee van wat jy hier kan teëkom.

Welcome at The Contemplative Pilgrim!

“The Contemplative Pilgrim” exists as a platform where I can share my views on life.

“The Contemplative Pilgrim” describes my spirituality. Or actually, my life. My perspective on life. I’m on a journey through life. Not on the way to a specific destination. The journey is the destination.

Pilgrim describes the pace. I’m not in a hurry to go anywhere. I want to have a relaxed pace in life. I don’t want to jump to conclusions or race to the finish line. I want to do life one-day-at-a-time.

Comtemplative describes my attitude towards life. I hope to never be in a place where I think I know everything. The more I learn, the more I realise I actually don’t know much. So what ever crosses my path, I want to reflect on and decide for myself what to do with it. Instead of an immediate reaction of whether something is “right” or “wrong,” I’d rather reflect on it and then find meaning in it. I also want to be open to viewpoints other than my own. I might not agree, but that doesn’t make me right and the other wrong. Just different.

I want to make this an authentic blog – so I’m going to say things the way I see them. So expect strong languge and the odd crude joke. I will probably push a few people’s buttons – so be warned!

Since my home language is Afrikaans, the posts will most likely be Afrikaans, with a bit of English mixed in. Sometimes I might translate the posts. Sometimes not.

I will always welcome open dialog regarding the posts. Friendly and loving conversation. Opposing views are welcome, as long as it remains civil and about the topic – not about the man. If discussions get personal or people are provoked, the ban hammer will fall swiftly! I’m king of this castle here!

I would recommend reading about my Life Views – it might shed some light on what you might encounter here.

Leave a Reply